INDIAN SUMMER - DOKUMENTAR (70 MIN)

Når drømmer og virkelighet blander seg identifiserer Torstein seg med å være indianer. Indian Summer er et personlig portrett av min bror, som i 17 år har levd med diagnosen schizofreni. Hans følelse av å være innestengt i sykdommen, så vel som på institusjon, står i sterk kontrast til ønsket om å klare seg selv - frihet og ufrihet er ytterpunkter i hans liv. Filmens webside her

Jeg fulgte min bror med kamera over en periode på syv år. Med et varsomt og prøvende kamera har jeg forsøkt å male frem et poetisk portrett av en ung manns kamp for egen verdighet og det å klare seg selv. I filmen har jeg utforsket min brors indre verden og logikk; hvordan han opplever seg selv og sine symptomer er filmens viktigste perspektiv, uforstyrret av ekspertenes definisjoner og uttalelser. Med fokus på Torsteins egne uttalelser, kunst, ønsker og drømmer har jeg forsøkt å gi makten tilbake til han (- og mange i hans situasjon -) som ofte er et objekt for et diagnostisk apparat. Filmen problematiserer virkelighet; hvem har retten til å definere virkeligheten?Hva er normalt og hvem definerer dette? Er det den som observerer eller opplever symptomene som har retten til å definere dem?

Torsteins tegninger av ansikter kan oppleves på flere nivåer. De representerer den subjektive opplevelsen, men vel så gjerne tilskuerens blikk og måten vi velger å møte medmennesker på.Tittelen Indian Summer kan leses på flere nivåer: Indian Summer kan være både varmt og tropisk og assosieres med dager og netter som glir over i hverandre, og som ofte henstiller oss til en annen opplevelse av tid. Men luften og stemningen kan også bli trykkende, både mentalt og kroppslig; for eksempel følelsen av å ikke kunne puste. I tillegg har tittelen to personlige referansepunkter: Min brors evne til å billedgjøre sin indre kamp og identifisere seg med indianerne og deres levemåte. Og nummer to: I et uferdig manuskript jeg fant etter min far med tittelen ”A fahters Narrative” beskriver han sensommeren før han døde som en Indian Summer. (Min bror hadde nettopp blitt innlagt). Min far var selv psykiater og manuskriptet var en blanding av personlige og faglige notater rundt min brors første sykdomsperioder. Dette manuskriptet inspirerte meg til å starte filmprosjektet, og deler av min fars tekst er inkludert i filmen, så vel som min brors dikt og tegninger.