MØTEROMMET i ulike fagfora

Møterommet har vært på en liten turne i løpet av høsten. Blant annet på Schizofrenidagene i Stavanger hvor den både ble vist på Stavanger kino og site-spesific i et møterom under konferansedagene. Dette er Nordens største helsefagkonferanse med over 1500 deltagere. Den har også være presentert på fagdager i bydelen og i bruk på Høyskolen i innlandet.

IMG_6677.JPG