MØTEROMMET TIL NORDIC DOCS OG KORTFILMFESTIVALEN 

Filmen Møterommet skrevet av Einar Sverdrup og Ellen Ugelstad er tatt ut til både Nordic Docs og Kortfilmfestivalen i Grimstad. Vi er glade for annerkjennelsen. M Ø T E R O M M E T beveger seg mellom teater, dokumentar og fiksjon og skildrer et ansvarsgruppemøte på en psykiatrisk avdeling. Manus er skrevet i samarbeid med Einar Sverdrup.