NRK HAR KJØPT JEG SKRIVER

Mandag 23. mai kl. 20.55 vises Jeg skriver på NRK2.   
                                                                                    
Jeg skriver er en kort dokumentar som lar de eldre komme til orde gjennom kreative og personlige tekster fra et langt liv. Filmen gir oss et unikt innblikk i en hverdag som sjeldent vies stor oppmerksomhet. Den er enkel, ærlig og intim i sin form, med tekster som skaper refleksjon hos seeren, sier Aira Planting, innkjøper i NRK. ( NETTSIDE FILMEN)