DOK KONVENTET 2017

Ser frem til dok-konventet. Inspirasjon og kalde bad ! Og presentasjon av prosjektet Making Sense Together. Som en del av lanseringen har vi utviklet prosjektet #makingsensetogether, et prosjekt i grenseland mellom kunst og formidling. Les mer her:

 

Screen Shot 2018-05-27 at 13.22.52.png