Space Rabbit

Boken, med arbeidstittel Space Rabbit, er en videreføring av tema fra filmen om min bror, men her er synsvinkelen endret ved at hele familien kommer til orde. Boken er delt opp i fire: Den svarte boken, En fars beretning, Mors skjema og Space Rabbit. De fire delene flettes sammen av en fiktiv fortellerstemme.

Torstein-fathersKORT1.jpg
  • UTGIVELSESDATO - TBA
  • FINANSIERT MED STØTTE FRA FRITT ORD OG NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING (NFFO)