STØTTE TIL ET NYTT KORTFILMESSAY

Jippi! I forrige uke åpnet både Fond for lyd og bilde og Norsk Filminstitutt pengesekken. Vi mottok 860k i støtte til prosjektet N.N. - et kortfilmessay (arbeidstittel). Tidligere har vi mottatt støtte frafra NoFoFo, Fritt Ord og BKV. Filmen produseres av Substans Film og Twentyone Pictures.

N.N. - et kortfilmessay er en hybridfilmi spenningsfeltet mellom dokumentar og fiksjon og ser på forholdet mellom kunst, politikk og hverdag. Filmen tar utgangspunkt i tre virkelige hendelser; En mann som heller bensin og tenner på seg selv i Torshovdalen. En stor skulptur som bli avdekket i Torshovdalen noen uker senere og den frivillige organisasjonen Leksehjelpen sin sommeravslutning på Haarkloues Plass i regi av bydelen. Filmen vil bestå av både nyinnspilte skrevne scener, arkivmateriale og egne filmopptak/foto.