SPECIAL MENTION @ Nordisk Panomara 2019 til Den grønne dalen

Special Mention: Jury uttalelse, Nordisk Panorama
The jury would like to give a special mention to one film in the competition that greatly impressed us with its sophistication, intelligence and elegance. We were struck by how this film presented complex themes and provocative ideas in a manner that is both unusually contemplative and beautifully composed. The jury gives a special mention to The Green Valley by Ellen H Ugelstad.

Nordisk Panoram.jpg

OSLO PIX POLITIKK: FILMVINSING + PANEL

Pix Politikk: Makt og avmakt i psykiatrien

Etter visning 7.juni blir det debatt om psykiatri, makt og avmakt. Hvorfor er behandlingen av psykisk syke så fokusert på tvang, medisinering og institusjonsopphold? Hva skaper avmakt hos pasienter, ansatte og pårørende – og finnes det en vei ut av uføret?

I panelet: Ellen Ugelstad, filmskaper. Stig Mass Andersen, musiker og forfatter. Birgit Valla – psykologspesialist. Nicholas Wilkinson – Stortingets helse- og omsorgskomité (SV). Ordstyrer: Eva-Lotta Sandberg. I samarbeid med: Rådet for psykisk helse, PIO - Pårørerendesenteret.

Kjøp billetter til denne visningen her

PREMIERE MAKING SENSE TOGETHER: MRK. TO VISNINGER

Stolt og glad for å kunne invitere til premiere av Making Sense Together under Oslo Pix onsdag 6. juni kl. 18. Det blir mottagelse i festivalgata med minikonsert av Bipolar Superstar kl. 17. ALL SOULS WELCOME! Kjøp billett her: http://oslopix.no/filmbase/2018/Making_Sense_Together.html

Takk til alle de medvirkende. Stig Mass Andersen, Leif Jonny Mandelid, Andreas Bøe Færø, Christina Ørbekk Nikolaisen, Trine Wiggen, Stig Frode Henriksen, Toni Usman, Marianne Mørk Larsen, Hilde Olaussen, Edvin Anstensrud og staben: Kristian Mosvold, Audun G. Magnæs, Kirsti Marie Hougen, Einar Sverdrup, Tove Undheim, mfl.

invitasjon_mail_MST.jpg

VISNING GRAND SEMINARET

Forrige lørdag var det filmvisning og foredrag for 180 pårørende under Grand Seminaret i regi av LPP! Mødre, fedre, søsken og annen familie kjemper en usynlig kamp og må ofte sette livet sitt på pause for hjelpe sitt familiemedlem. De fortjener en applaus! Takk for responsen fra publikum og Piosenteret for at jeg fikk vise filmen. Kunne ikke hatt et bedre publikum.
#meettheaudience #grandseminaret #themeetingroom #distribution #piosenteret #lpp

APELL

Apell foran Stortinget. Markering mot kutt i filmstøtten. Les apellen under.

IMG_2124.jpg

Kunsten har en avgjørende rolle i vår kultur – det er ekstremt viktig at filmen kan utvikles og få leve som kunstnerisk uttrykk. At den kan skildre vår tilværelse og analysere og speile vår samtid, enten som kortfilm, dokumentar, spillefilm eller via TV. Filmen kan skildre mange stemmer og virkeligheter. Et kutt i støtten påvirker mange dyktige, dedikerte filmskapere, mange arbeidsplasser som allerede lever uten å vite hva de tjener det neste året.

Film er først og fremst et kunstnerisk uttrykk som fremmer et mangfold av perspektiver og opplevelser for publikum. Norge er nå et multikulturelt og mangfoldig samfunn, med tanke på etnisitet, kultur, klasse, legning og kjønnsidentitet. Film og TV kan gjenspeile dette og gi oss historier vi kjenner oss igjen i. Filmfeltet er bredt og variert. Men kuttes støtten så kuttes også dette mangfoldet av filmer som publikum kan få tilgang til.

Når et prosjekt får støtte fra NFI kommer også gjerne andre finansører til, på den måten bidrar NFI til at filmskapernes visjoner utvikles og havner på et lerret eller andre plattformer. Er det ikke et et demokratisk problem dersom politikerne ikke har som mål å bidra til å fremme dette mangfold av perspektiver og opplevelser for befolkningen? Filmmediet er så sterkt og den gir oss innblikk i hverandres ståsted og motarbeider polarisering. Det konsumeres mer film enn noen sinne, jeg er opptatt av verdien av en film for den enkelte. Hva slags opplevelser, hvilke typer endringer, og ikke minst gjenkjennelse film som medium kan skape.

Det ferskeste eksempelet er Iram Haqś Hva vil folk si. En personlig historie, et originalmanus om å vokse opp å være kvinne og minoritet i Norge. I tillegg er den et bidrag inn i samfunnsdebatten. Speiler en virkelighet, som man ikke nødvendigvis har tilgang til, hvis det ikke var for filmen. Ikke minst skaper en ringvirkninger som ikke kan måles i kroner og øre. Filmmediet er det utrykket som når flest, er mest tilgjengelig og som har mulighet å skape empati og utvide empati - å tilgjengeliggjøre det som kan oppleves som fremmed ved tilværelsen. Derfor er det viktig å satse på filmen slik at vi kan være årvåkne for tiden vi lever i, og ovenfor våre medmennesker. det er en voksende bevegelse av filmskapere som ønsker å ta store risikoer for å videreutvikle filmen som medium, og at det i et slikt kutt vil være vanskelig å støtte opp om engasjementet som nå finnes i bransjen. Takk til Itonje Søimer Guttormsen for hjelp med formuleringene.

MØTEROMMET i ulike fagfora

Møterommet har vært på en liten turne i løpet av høsten. Blant annet på Schizofrenidagene i Stavanger hvor den både ble vist på Stavanger kino og site-spesific i et møterom under konferansedagene. Dette er Nordens største helsefagkonferanse med over 1500 deltagere. Den har også være presentert på fagdager i bydelen og i bruk på Høyskolen i innlandet.

IMG_6677.JPG

TEASER MØTEROMMET

Hvilken diagnose ville psykiatrien fått? Hvis "psykiatrien" var en karakter ville jeg tro at den hadde fått en svært sammensatt diagnose: Ustabil, fragmentertert, lite kontinuitet, til tilder tung, avvisende, sprikende meninger om samme tilstander. I morgen kl.13 samtaler jeg med Kristine Halmrast om filmen Møterommet som skildrer et kafkaeskt møte. Se teaser her!

Hvilken diagnose ville psykiatrien fått? Hvis "psykiatrien" var en karakter ville jeg tro at den hadde fått en svært sammensatt diagnose: Ustabil, fragmentertert, lite kontinuitet, til tilder tung, avvisende, sprikende meninger om samme tilstander. I morgen kl.13 samtaler jeg med Kristine Halmrast om filmen Møterommet som skildrer et kafkaeskt møte. Se teaser her!